Kontakta oss

Styrelse SPF Stångå 2020

Toivo Mielonen

Styrelsen ordförande

Inga-Lill Nicander

Styrelsen sekreterare

Lennart Andersson

Styrelsen kassör