Funktionärer 2

Funktionärer 2

Birgitta Lindell

Revisor

Eva Ekström

Revisor

Ingvar Larsson

Revisorsuppleant

Lennart Andersson

Festkommité

Birgitta Höglund

Festkommíté

Inga-Lill Nicander

Festkommité

Christer Ekström

Festkommité

Lennart Andersson

Program/Resor

Inga-Lill Nicander

Program/Resor

Birgitta Höglund

Program/Resor

Evy Lottkärr

Program/Resor

Birgitta Nilsson

Bridge

Inga-Lill Nicander

Lotteriansvarig

Ann-Magret Olsson

Väntjänst