Funktionärer 1

Uppdaterades: 07 februari 2020

Funktionärer 1

--todo--

Lennart Andersson

Styrelsen kassör

--todo--

Christer Ekström

Styrelsen ledamot

--todo--

Inga-Lill Nicander

Styrelsen sekreterare

--todo--

Lennart Nyman

Styrelsen ledamot

--todo--

Lars Blomqvist

Webbredaktör

--todo--

Birgitta Höglund

Utbildning

--todo--

Toivo Mielonen

Webbredaktör

Publicerades: 08 mars 2017 Uppdaterades: 07 februari 2020