Välkommen till SPF Seniorerna Stångå!

Uppdaterades: 11 februari 2020

SPF Seniorerna Stångå är en politiskt och religiöst obunden lokalavdelning inom SPF Seniorerna. Föreningen bildades 1986 och har för närvarande april 2019 ca 179 medlemmar.

SPF Seniorerna Stångå bildades den 13 november 1986. Initiativtagare var bland andra A G Larsson, som också blev föreningens förste ordförande.
I interimsstyrelsen fanns flera DRUIDER som välvilligt hjälpte till så att Druidgården från starten blev SPF Seniorerna Stångås möteslokal.

Årsavgiften i SPF Seniorerna Stångå är från och med 2019-01-01 230 kr.

SPF Seniorerna arbetar för att Dina intressen som pensionär skall beaktas. Det gäller bl a pensioner, skatter och tillgång på vård och omsorg.

Vi arbetar också för att skapa social samvaro och erbjuder många olika aktiviteter såsom studier, kulturella arrangemang, resor och friskvård.

Som medlem i SPF Seniorerna får Du bl a

  • delta i våra föreningsaktiviteter
  • stimulerande gemenskap med andra medlemmar
  • teckna förmånliga försäkringar
  • SPF Seniorernas medlemstidning "Senioren" med 9 nummer per år.

Toivo Mielonen
Föreningsordförande

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 11 februari 2020