Årsmöte

  • 05 februari 2020

Onsdagen den 26 februari kl. 14.00

 SPF Seniorerna har haft årsmöte på Druidgården .Ordförande Toivo Mielonen öppnade mötet och höll parentation över årets 6 st bortgångna medlemmar.Ljus tändes för var och en och efter en tyst minut spelades "preludium". Till ordförande för mötet valdes Jan-Anders Tolf. Årets verksmhetsberättelse och ekonomiska redogörelse redovisades samt revisorernas berättelse. Det blev omval på nästan alla poster utom till styrelsen Åke Eriksson ersatte avgående Lennart Nyman som avtackades med blommor och vin. Efter årsmötes förhandlingarna informerade Peter Viviland från polisen om hur man skyddar sig mot bedrägerier. När det här skrivs så vet vi ju att alla planerade aktiviteter för våren är inställde på grund av Coronaviruset. Vi får hoppas på nya tag i höst.

Publicerades: 05 februari 2020 Uppdaterades: 18 mars 2020