Vårens hemliga res är inställd på grund av Coronaviruset-

Årsmöte

Onsdagen den 26 februari kl. 14.00

Månadsmöte Januari

Månadsmöte Januari

Höstfesten 2019

Årets höstfest 2019

Julfesten

Julfesten onsdagen 4 december kl 14.00