Lunch på Å-caféet

Söndagsluncher på Å-Caféet.

Söndagsluncher Å-CAFÈET:
År 2022: 20 mars, 24 april, 22 maj, 25 sept.
23 okt. 20 nov.
År 2023:  22 jan. 19 feb.
Anmälan om deltagande till Lillian Vendel tel. 070 659 68 73 eller mail till
kultur.spfragnhild@gmail.com, senast måndagen före aktuell ”lunchdag”.
Digital anmälan kommer också att skickas ut.