Resa i Söderköpings kommun

Resan är öppen även för icke SPF-medlemmar

RESA I KOMMUNEN TILL SKOLMUSEET S:T ANNA & SKÄRGÅRDSMUSEET TYRISLÖT

Den 26/8 - 2022

Vi börjar dagen med kaffe och smörgås i S:t Anna. Skolmuseet är ett initiativ av Sankt Anna Hembygdsförening. Det invigdes under hösten 2019. Huset är inte stort, vilket betyder att vi kommer dela upp oss i grupper som fikar och får visning om vart annat.
Sedan åker vi vidare till ”Magasinet” i hamnen i Uvmarö för lunch. Efter maten åker vi en kort busstur ut till Tyrilsöt och skärgårdsmuseet.
Skärgårdsmuseet som även det ägs och drivs av Sankt Anna Hembygdsförening ligger i Tyrislöt längst ut i skärgården. Museet skildrar skärgårdsbornas levnadsvillkor i gången tid och ger också utblickar och information om dagens möjligheter att leva och verka i skärgården. Huvudtema är givetvis fisket. Bruksbåtar som roddsump, segelöka och notöka visas liksom olika fiskemetoder. Här berättas också om sjöfågeljakt och andra fångstsätt.
Skärgårdsjordbrukets enkla redskap, visthusbod och kök visas också. Inne i lokalen har byggts en sjöbod och ett sköve som förstärker upplevelsen. Det berättas också om skutor och bruksbåtar samt de båtar som fraktade
gods och passagerare. Ett bildmaterial visar också vardagsarbetet i skärgården.
Efter visningen i skärgårdsmuseet åker vi en kort bit till ”Edgards på Lagnö”. Här serveras eftermiddagsfika, och Barbro berättar om husets historia. Sedan rullar bussen hemåt igen.

9.00 Avresa från Stinsen, Söderköping
10.00 Kaffe med smörgås + visning Skolmuseet
11.30 Avresa mot Uvmarö
12.00 Lunch i Magasinet, Uvmarö hamn
14.00 Visning på skärgårdmuseet
15.30 Eftermiddagsfika på ”Edgards”
16.30 Återresa mot Söderköping 

I priset: 770 kr per person (minst 30 pers) ingår:
- Bussresa
- Kaffe & smörgås fm
- Lunch Magasinet Uvmarö. Fisksoppa. Kaffe & liten kaka
- Guidning på Skolmuseet och Skärgårsmuseet
- Kaffe med dopp em
Anmälan görs digitalt här. Klicka på länken och fyll i blanketten!
Anmälan och betalning skall vara gjord senast den 19/8 2022. Avbokning skall också göras senast den 19/8 2022 till Lilian Vendel tel. 070-659 68 73 eller kultur.spfragnhild@gmail.com 
Läs mer här