Stick-café

Stick-cafét fortsätter 2022

Stick-cafét som leds av Eva Lobenius och Bodil Thander fortsätter 2022. Den 13/1, 17/2, 10/3, 21/4 och 19/5 kl. 10 – 12.30 i SPF-lokalen Ågatan 10C. Ta med eget fika. Nya personer är välkomna!