Kallelse till årsmöte

Per capsulam, vilket betyder att årsmötet hålls på distans via postutskick.

Kära medlemmar
Ett stort TACK för det gångna året!

Läs bilagorna här!

Våra medlemsmöten brukar vara välbesökta men det gångna året har varit helt annorlunda när vi varit tvungna att ställa in nästan alla möten. Nya medlemmar fortsätter dock att ansluta sig till vår förening. Vi har under hösten startat många utomhusaktiviteter, kurser och cirklar. Men framförallt vill vi ge en social gemenskap! Tyvärr har vi tvingats att stänga ner kurser och cirklar eftersom de har varit inomhus!

Vi önskar oss ett gott, lyckosamt och så småningom ett pandemifritt nytt år 2021! Vi hoppas på att vaccinet gör underverk!

Vi har beslutat att årsmötet 2021 pga. pågående pandemi skall genomföras per capsulam, det vill säga styrelsen skickar e-post till de som uppgivet e-post och brevpost till övriga medlemmar med förslagen till årsmötesbeslut och låter medlemmarna skicka in sina svar. Ni kommer alltså att få ett förslag till årsmötesprotokoll, som ni kan lägga era åsikter på via brev eller e-mail till SPF Seniorerna S:t Ragnhild, Ågatan 10C, 614 34 Söderköping eller till spfseniorerna.stragnhild@gmail.com .Svaren skall vara inskickade senast den 28 februari 2021.

Datum för årsmötet sätts till måndagen den 29 mars 2021.
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda minst 4 veckor före årsmötet, alltså den 28 februari 2021. Dessa kan skickas in via brev, enligt nedan, eller via e-mail till: spfseniorerna.stragnhild@gmail.com

Parentation för avlidna medlemmar under 2020 kommer att hållas av prästen Stefan Sandberg i S:t Laurentii kyrka under februari månad med närvaro av enbart styrelsemedlemmar pga. av restriktioner.

Årsprogrammet för 2021 färdigställs direkt efter årsmötet, då alla uppgifter är helt klara. Medlemmar hämtar årsprogrammet den 19 – 23 april 2021 kl. 10 – 12 i SPF lokalen. Om ni inte har möjlighet att hämta under den perioden, ring vår ordförande Håkan Thander. Kommande månadsmöten är inställda tills vi meddelar annat!

Inbetalningsavi för 2021 års medlemsavgift utsändes under januari månad direkt från SPF Seniorernas huvudkontor i Stockholm med sista betalningsdag 28 feb.2020. Årsavgiften för 2021 är enligt föreningsstämman 2020 ändrad till 260:-/person och år.

Söderköping 2021-01-27

Styrelsen för SPF Seniorerna, S:t Ragnhild, Söderköping
g/m Håkan Thander, ordförande.