MediYoga

Yoga på stol.

Varför vi yogar? - Motvikt mot stress!

Yogaövningarna, utförda långsamt och kontrollerat, utvecklar fysisk smidighet, skapar mental avspänning och ger insikt.

Till övningarna kopplar vi andningen. Enligt yogan är andningen avgörande för hur vi mår. Vi använder olika andningstekniker för att påverka välbefinnandet.

Yogapasset avslutas med meditation. Med hjälp av meditation minskar vi kroppens reaktion på stress. Liksom yogaövningarna ger meditation andrum.

Immunförsvaret och lugn- och ro-systemet stimuleras när Du yogar. Vi använder yoga bland annat som motvikt mot stress, för att stärka kropp och sinne och kanske minska på medicinering.

MediYoga = Skolmedicin + Kundaliniyoga

MediYoga, Medicinsk Yoga, har sitt ursprung i Kundaliniyoga och började ta form 1998. Svenska studier har visat att MediYoga har positiva effekter på många patientgrupper.

Alla instruktörer har skolmedicinska kunskaper.

Du kan yoga på matta eller stol. Övningar kan utföras på förenklade sätt. MediYoga passar även Dig med smärta eller begränsad rörelseförmåga.

Vad är yoga?

Ordet yoga kommer från Sanskrit och betyder balans eller förening. Yoga är ett system för fysisk, mental och andlig träning. Yoga i sig är ingen religion. Yoga är en disciplin som förespråkar personligt och dagligt utövande.

Yogan ger Dig möjlighet att andas kontrollerat och bättre, lära Dig avslappning, göra Dig starkare och få kroppskontroll.

Konsultation i MediYogaterapi

Vid fysiska och/eller psykiska besvär kan Du anlita mig. Jag ger förslag påövningar som stärker Dig och sätter igång självläkning. Övningarna gör Du hemma, på egen hand. Du investerar i Dig själv och Din hälsa.

Konsultation, 90 minuter, 920 kr

Utbildning

Skolmedicinsk utbildning, Axelsons, 1 ½ år

MediYogalärare och MediYogaterapeut, 2 år

HRV-tränare, steg 1 och 2, 1 år

HRV-tränare (Komplement till yoga)

HRV (Heart Rate ariability), hjärtrytmvariation, med hjärtat som verktyg analyseras vad som händer när Du använder andningstekniker och övningar. Hjärtats rytm mäts med pulsgivare som förmedlar information till inkopplad skärm. När pulsen går ner är det ett bevis på att Du är mindre stressad. Kan mätas på kort och lång sikt.

LENA DAGH

0707 -41 00 30

Wellnetansluten Har F-skatt

infolenadagh.se

Swish (mobilnummer) BG 603-9762