INSTÄLLT

Styrelsen har beslutat att alla SPF aktiviteter där medlemmarna samlas i grupp skall omgående ställas in tills annat meddelas! Sommarresan och Ålandsresan hoppas vi fortfarande kommer att genomföras! Besked kommer längre framåt sommaren.