Seniorgympa och Bowling

Seniorgympan
Startar vecka 3 med 5 grupper.
Bowling Vilbergen
Startade 7 jan. 2020 11.30-13.00 Tisdagar

Start Seniorgympa World Class (Träningsverket ) Fixområdet.

Grupp 1 onsdag 15 jan 2020 kl. 09.55-10.55

Grupp 2 onsdag 15 jan 2020 kl. 11.00-12.00

Grupp 3 fredag 17 jan 2020 kl. 11.00-12.00

Grupp 4 måndag 13 jan 2020 kl. 10.30-11.30

Grupp 5 torsdag 16 jan 2020 kl. 12.00-13.00

Lediga platser i torsdag och fredagsgruppen.

Listor enligt bilagor.

Om någon vill vara med, eller avser att sluta.

var vänlig meddela Gösta Olofsson, 070-2739708 eller

gosta.olofsson@telia.com

Bowling Vilbergen

Start 7 jan. 2020 11.30-13.00 Tisdagar

Samling kl. 10.30 utanför Fix. kondis för samåkning.

Samordnare: Gösta Olofsson

070-2739708