Blå Porten

Fredag den 13/3 kl. 14.00 Ingemar Törnqvist och Janne Johansson Svenska visor till dragspelsmusik Fredag den 15/5 kl. 14.00 S:t Ragnhildskören Körsång i vårtider