Friskis o Svettis

Softgympa i Skönbergahallen

Friskis o svettis i Söderköping

Softgympa i i Skönbergahallen tisdagar kl. 16 -17. (Gunilla Brundin)

Ledare Ann Helen Nilsson

Årskort 750:-  + medlemsavgift 100:- = 850:-/år.

Gäller också för utegympan under sommaren.