Studiecirklar

Uppdaterades: 20 november 2018

I samarbete med Vuxenskolan arrangerar vi studiecirklar. Närmare besked om pågående cirklar lämnas på våra månadsmöten och av vår utbildningsansvariga: Ingemar Svedin tel. 013-160993.

Publicerades: 10 april 2017 Uppdaterades: 20 november 2018