Rösta istället för möte

Rösta med röstformuläret som du fått, när vi inte kan ha ett fysiskt möte p.g.a pandemin