Rösta istället för möte

Rösta med röstformuläret som du fått,
när vi inte kan ha ett fysiskt möte p.g.a pandemin