Trygghetslarm

Trygghetslarm är en larmanordning som är kopplad till ett vanligt telefonuttag eller via det mobila nätet.