Styrelsen 2021

Presentation av styrelsen för SPF Seniorerna Finspång 2021

Susanne Degerstedt

Ordförande

Lars Johansson

Vice ordförande

Britt Gustafsson

Kassör

Kerstin Lundqvist

Sekreterare

Louise Bradley

Ledamot

Per-Owe Andersson

Ledamot

Kerstin Berg

Ledamot