Funktionärer

Iréne Andersson

Utbildning

Louise Bradley

Folkhälsa/Friskvård

Sten Brandberg

Resor

Kerstin Forsman Eriksson

Valberedning

Gunnel Gustafsson

Revisor

Kristina Johansson

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Lars Johansson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Data

Denny Lavrot

Revisor

Inga-May Lönnberg Mannerskog

Folkhälsa/Friskvård

Britt Gustafsson

Medlemsregisteransvarig CU