Funktionärer

Lars Johansson

Data

Denny Lavrot

Revisor

Inga-May Lönnberg Mannerskog

Folkhälsa/Friskvård

Britt Gustafsson

Medlemsregisteransvarig

Susanne Degerstedt

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Elisabeth Blomkvist

Webbredaktör

Kerstin Engberg

Utbildningsansvarig

Inger Welander

Resor

Louise Bradley

Folkhälsa/Friskvård

Gunnel Gustafsson

Revisor