Funktionärer

Iréne Andersson

Utbildning

Louise Bradley

Folkhälsa/Friskvård

Sten Brandberg

Resor

Kerstin Forsman Eriksson

Valberedning

Gunnel Gustafsson

Revisor

Lars Johansson

Valberedning,Data

Denny Lavrot

Revisor

Inga-May Lönnberg Mannerskog

Folkhälsa/Friskvård

Britt Gustafsson

Medlemsregisteransvarig CU

Susanne Degerstedt

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Elisabeth Blomkvist

Webbredaktör,Valberedning

Tommie Holmgren

Webbredaktör