Ragges Trio och Sven-Ingvars

Ragges Trio underhöll oss på medlemsträffen den 27 mars med Sven-Ingvars musik i ord och ton

Ca hundra medlemmar hade glädjen att lyssna till Ragges Trio bestående av Benny Wangberg, Bengt Hjärtström och Ragne Nilsson. De underhöll oss med Sven-Ingvarsmelodier från deras tidiga år, blandat med lite kåserande. Vi fick njuta av många kända låtar såsom Te dans med Karlstatösera, Ett litet rött paket, Fröken Fräken, Vid din sida m.fl. Publiken visade sin uppskattning genom att klappa takten och det blev dessutom ett extranummer.

Marina Tillberg, styrelsens sekreterare, redogjorde för en genomförd enkät, där medlemmarna fick svara på ett antal frågor om vårt program inom olika områden. Svaren på enkäten visar att vårt programutbud i stort sett överensstämmer med medlemmarnas önskemål.

Träffen avslutades med kaffe, smörgås och sedvanliga lotterier med vinster på påsktemat.

Nästa medlemsträff äger rum i Missionskyrkan den 17 april och då kommer Krister Engström, färdmekaniker på Flygvapnets räddningshelikopter, och berättar om dramatiska räddningsinsatser.