Berättelser från verkligheten

Vid den senaste medlemsträffen berättade den förre utrikeskorrespondenten Rolf Fredriksson livfullt om minnen från händelser och möten från sin tid i central- och östeuropa. Ett hundratal åhörare lyssnade intresserat. Mötet avslutades med kaffeservering och lotteri.