Årsmötes-processen 2021

Hur går årsmötes-processen till?

Föreningen genomför årsmötet per capsulam, det vill säga styrelsen skickar post till alla medlemmar med förslagen till årsmötesbeslut och låter medlemmarna skicka in sina svar.