Årsavgiften 2021

Från och med 2021 kommer årsavgiften att betalas direkt till SPF centralt. Det innebär att avier kommer från SPF centralt och att man har möjlighet att betala med e-faktura.

Årsavgift 2021

Central uppbörd – Nytt för år 2021 för existerande medlemmar.
Alla inbetalningar ska betalas direkt till förbundet på bankgironummer 505-1743. Varje inbetalning måste ha  medlemmens OCR-nummer som finns på avin.

OBS Betala ej på SPF Seniorerna Finspångsföreningens bankgiro OBS

Förbundet aviserar samtliga medlemmar med aktivt medlemskap i januari varje år. Förbundet skickar ut avier i januaris slut med 28 februari som förfallodatum.
Medlemmen betalar sin avgift till förbundet med rätt OCR-nummer enligt avin.
Förbundet skickar påminnelse i mitten av mars till de som ej betalat i feb. Föreningen tar sen över ansvaret för de som ej betalat efter påminnelsen.