Inbjudan Trygghetsvandring

Brottsförebyggande rådet i Finspångs kommun bjuder i
samverkan med lokalpolisen in till trygghetsvandring i centrum

Med representanter från lokalpolis, kommun, kommunala bolag, näringsidkare, olika verksamheter och organisationer som verkar i området kan vi tillsammans lyfta faktorer i den fysiska miljön som ger upphov till otrygghet.

Se hela inbjudan här