Demokratiportalen Finspångs Kommun

Välkommen till Finspångs kommuns elektroniska system för förslag. Här kan du stödja ett förslag genom din underskrift eller skapa ett eget förslag.

Genom att utnyttja kommunens egna kanaler kan vi som en stor grupp i samhället påverka inrikting av politiska beslut.

Att ta del av eller skapa ett eget förslag är ett av flera sätt där individer, medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger dig möjlighet att ta upp ärenden som är av allmänt intresse och ger därmed politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som kan göras bättre inom kommunen.

Alla som vill kan skriva under eller skapa ett förslag. Det finns ingen åldersgräns - barn och unga kan också delta i debatten och skapa sina egna e-förslag.

Här kan du se vilka medborgarförslag som finns, så kallade E-Förslag, och kan rösta på dem.