Speldosan

Nu är vårterminen igång och Lennart Wantzin och Gullmar Bergman presenterade känt och okänt bland visor, schlager, pop och ballader på vår första medlemsträff.

  • Lennart & Gullmar
  • Salongen med publik
  • Kaffe- och pris-bord
  • Lokalpressen och ordföranden
  • Lennart & Gullmar
  • Salongen med publik
  • Kaffe- och pris-bord
  • Lokalpressen och ordföranden

Vårterminen har startat med den första medlemsträffen. Vi har numera valt att kalla det för medlemsträffar när vi samlas för att umgås, informeras och underhållas.

Första medlemsträffen lockade 105 medlemmar en grå måndag i januari. Speldosan framförde en mängd musikaliska 'örhängen' som många sjöng med i.
Information från studiegruppen, Motion & Hälsa och resegruppen följde efter musiken.
Kaffe och smörgås + kaka samt lotterier följde därefter som tradionen bjuder.
Med kaffepersonalen och artister så blev vi 116 personer. En eloge till kaffegruppen som fixade fikat.