Carl Ekmans liv o leverne i Finspång

SPF Seniorerna Finspång har haft sin andra medlemsträff för året i Missionskyrkans
lokaler och nära 130 medlemmar deltog. Temat för dagen var Finspångs historia.