Historia, historier och skrönor från Finspång

Torsten Strand, vice ordförande i Hembygdsföreningen, berättade lättsamt om gamla händelser vid den välbesökta träffen 11 november.

  • Åhörarna och Torsten Strand

SPF Seniorerna Finspång hade den 11 november ett nytt medlemsmöte i Missionskyrkans
lokaler i Finspång. Träffen inleddes med att ordföranden hälsade de 120 deltagande medlemmarna välkomna in från vinterkylan och därefter lämnades lite information kring föreningens engagemang kring ofrivillig ensamhet.
Föreningen gästades av hembygdsföreningens vice ordförande, Torsten Strand, som på temat"Historia, historier och
skrönor" höll ett intressant och kunskapsförmedlande föredrag om delar av Finspångs historia.
Berättelsen uppehöll sig vid Aurora Taube De Geer, 1753-1806, och medlemmarna fick återuppleva verksamheterna vid Finspångs Bruk och Finspångs Slott vid mitten av 1700-talet.

Eftermiddagen avslutades med sedvanliga lotterier samt eftermiddagskaffe.

Se flera bilder från träffen här.