Vart tog flygmotorn vägen?

Mötet 8 oktober i missionskyrkan samlade ett 40-tal intresserade.

  • Flygmotorn Dovern

En historisk beskrivning i kåseriform presenterades av Ingvar Arvidsson.

Vi fick en bakgrund till varför en industri på orten fick i uppdrag att utveckla en flygmotor. Under efterkrigstiden under det kalla kriget blev spänningarna i världen allt större och det svenska flygvapnet var ålderstiget. Finspång och Stal-Laval samt Trollhättan och Flygmotor fick båda uppdrag att utveckla var sin motor som skulle levereras till flygvapnet. Det blev en kapplöpning mellan ett turbinkunnigt företag och ett flygmotorkunnigt företag men omständigheter i omvärlden gjorde att flygvapnet inte hade tid att vänta utan köper ett färdigt koncept från England. Ingvar redogjorde för hur man i nutid försöker hitta motorer som tillverkats i Finspång. Tre motorer och en rotor utav tretton tillverkade har man hittat.

Se fler bilder här