Finns i Finspång Mässan

SPF Seniorerna Finspång fanns representerade på mässan Finns i Finspång

  • Kerstin & Susanne

Första dagen på mässan Finns i Finspång blev mycket lyckad. Många möten med både medlemmar och presumtiva medlemmar var givande. Första dagen, 14-18, var lyckad med många besökare och vi hade många givande möten med besökare. Morgondagen, lördag, hoppas vi ska innehålla minst lika många möten.

Andra dagen blev också mycket lyckad med många besök vid vår plats. Många bra samtal om SPF Seniorerna Finspång, och förhoppningsvis många nya medlemmar. Vi har under de två tillfällena delat ut 200 exemplar av Senioren och vårt programblad. I skrivande stund har vi fyra nya medlemsansökningar! Sammanfattningsvis så var detta en mycket lyckad satsning på att synas och skapa intresse för vår förening.

Se flera bilder från mässan här