Galoscher och möshumlor

Ord som håller på att försvinna i svenskan och östgötskan. Marianne Wik, Söderköping, kåserade inför ett sjuttiotal medlemmar.

  • Marianne Wik
  • Marianne Wik

Marianne Wik kåserade och läste några dikter med och om ord som börjar försvinna i det östgötska språket. Många igenkännande skratt hördes i publiken när Marianne gav exempel på ord som i vår dialekt kan te sig underliga i dag. Ordspråk var också något vi fick prov på och som dagens generationer kanske inte kan tolka. En engagerad kåsör som fick tiden att försvinna fort. Mötet avslutades traditionellt med kaffe och smörgås samt lotterier.