Upptaktsmöte hösten 2018

Upptaktsmöte höstterminen 2018 startade med en resa till Ellen Keys Strand & Tåkern Naturum.