The Tigers 22 okt

60-års jubilerande musikgruppen The Tigers framförde inför 135 medlemmar ett mycket uppskattat musikprogram. Ett 15-tal nya medlemmar presenterades på mötet av totalt 25 nya medlemmar under året.