Träffar hösten 2021

Våra träffar under hösten 2021 i Missionskyrkan

Vi startar medlemsträffarna i Missionskyrkan den 13 september. Tid för alla medlemsträffar är kl. 14.00 utom vid advent då vi startar kl. 18.00.
Som tidigare är avgiften 60 kr/person och då ingår kaffe/te, bulle, kaka inklusive underhållning eller föredrag.
Till samtliga nedanstående programpunkter krävs föranmälan. Denna görs till:
Susanne Degerstedt, 0760-442102 susdeg@gmail.com eller till
Lars Johansson, 0734-245816 nossnahoj.l@gmail.com
13 september Lövberga, Finspång och 1600-talet
Göran Redin berättar om Lövberga-serien och sitt skrivande.
Han kommer att sälja sina böcker.
27 september Äldres hälsa
Anförande av Annika Franzén

OBS NYTT DATUM OBS
12 okt Mikael Andersson kåseri, med Norrköpingsanknytning
Äldre bergsbruk i Norra Östergötland utgår!


25 oktober Titanix underhåller
15 november Fröbergs historia
Bertil Fröberg berättar om företaget
29 november Minnenas melodier
Stefan Lagesson
9 december Adventsfirande