Årsmöte 2021

Föreningen kommer att genomföra årsmötet per capsulam, det vill säga styrelsen skickar post till alla medlemmar med förslagen till årsmötesbeslut och låter medlemmarna skicka in sina svar.

  • Årsmöte 2021