Vattengympa tillägg

Till alla deltagare i vattengympa

Det är ju så att vattengympadeltagarna ibland inte kan gå på den vattengympagrupp man är anmäld till och vill ta igen det i en annan grupp.

För att det skall fungera så måste man ringa till den som är gruppledare för gruppen och fråga om det går bra att man kommer.

Grupperna har ett bestämt antal platser och för att en extra deltagare ska kunna beredas plats måste gruppledaren ge besked om detta är möjligt.

Med vänliga hälsningar
Kerstin Forsman
SPF Seniorerna Finspång
Motion och hälsa