Linedance

Aktiviteten linedance startar igen.
Fortsättningskurs 1 start den 1 februari kl. 10:00 - 11:00.
Fortsättningskurs 2 start den 2 februari kl. 10:00 - 12:00.
Dans lokal är Scoutgården vid tennisbanorna Syrenvägen.
Kontakt: Lena Nicander mail: lena.nicander@gmail.com eller telefon: 070-158 74 37