Häng med till Öland/Småland

På denna flerdagsresa finns det plats för 43 personer i bussen.
I dag är 37 personer anmälda så det finns plats för fler! Anmälan till Kerstin Ahlström mobil: 0707-367678. Mail: kerstinahlstrom@icloud.com I

Kostnad för denna flerdagresa är 4500 kr. per person. Betalas senast 20 juni till SPF Bråviken Bg 4355931-9