IT-Cafeét fortsätter att vara öppet.

Vi fortsätter hålla öppet på IT-caféet som tidigare men med begränsat antal personer. Vi bedömer att max 10 personer får vistas i lokalen. Är vi 5 funktionärer kan vi ta emot 5 deltagare. Föranmälan gäller. Den som behöver hjälp och vill delta måste anmäla till Kent mail: kentandersson@telia.com eller tel. 0706-127003 senast måndag fm kl. 10 Vi funktionärer anpassar oss till maxantalet i lokalen. Det går naturligtvis fortfarande bra att söka hjälp per telefon.

Vår ambition är att visa hur IT-verktygen (datorer, mobiltelefoner, surfplattor) kommer till nytta i vardagen på ett säkert sätt. Vi har olika lärorika teman per veckoträff. Men också möjligheten att erbjuda hjälp och stöd med de egna problemen och då även i hemmiljö. IT-caféet fortsätter följa en plan med olika temaområden.  Ambitionen är att höja medlemmarnas IT-kompetens i hanteringen av IT-utrustning samt sprida information om säkerhet rörande IT-frågor, så att medlemmar kan känna sig trygga i användningen av IT-verktyg.