Årsmöte 2022

Årsmötet har nu genomförts via poströstning. Det var 7 medlemmar som samlades i Granens föreningslokal.