Folkhälsoveckan 17 - 21 majStyrelsen för SPF Seniorerna Bråviken Kolmården vill informera våra medlemmar om att det kommer att hållas en folkhälsovecka den 17-21 maj 2021 över hela landet under SPF’ s flagg.

Förbundet centralt har meddelat att man kommer att erbjuda två aktiviteter dagligen. Fem teman kommer att vara i fokus: mat och kostråd, psykisk hälsa, relationer, rörelse och hjärnan.

I programmet planeras en digital föreläsning på förmiddagen och en mer fysisk aktivitet på eftermiddagen, till exempel ett yogapass eller en musikquiz. Föreläsningarna kommer att hållas digitalt och spelas in för att kunna ses vid senare tillfälle.

Förbundets aktiviteter kan ses som ett komplement till lokala aktiviteter i föreningarna och distrikten.
Östgötadistriktet och de olika SPF föreningarna i länet kommer att vara delaktiga i detta arbete.

Vår förening kommer att delta med olika aktiviteter på lokal nivå. En grupp har tillsatts under styrelsen med uppgift att utarbeta förslag till vad vi kan arrangera här i Kolmården.

Ytterligare information kommer att lämnas senare.

Hälsningar
Per Adler
Ordförande