Sommarcafé 1 den 4 juni

Utflykten till Ninas Café och Billbäcks plantskola.