Medlemsavgift 2019

Medlemsavgiften för SPF Bråviken 2019.

Det är dags att betala medlemsavgiften för år 2019. Medlemsavgiften är 250 kr per person och betalas till föreningens Postgirokonto 4355931-9 eller Swish 1236624597 före den 31/1 2019.
Skriv namn på den som betalningen avser.
Vänmedlem kan den vara som är medlem i annan SPF-förening men vill delta i vår förenings aktiviteter. Avgiften är då 80 kr.
Medlemmar som fyller 90 år 2019 eller tidigare uppnått denna ålder är hedersmedlemmar och betalar ingen medlemsavgift.