Brottsofferjouren

Måndagen den 20 maj, klockan 14.00 bjuder
Brottsofferjouren Östra Östergötland in till en föreläsning om Åldringsbrott
Vi kommer att hålla till i Hemgården, Saltängsgatan 7, Norrköping

Föreläsare är:
· Håkan Carlsson från CIRCA-gruppen. Det är den del av polisen som jobbar nationellt med just åldringsbrott
· Björn Eriksson, vår gamla landshövding. Björn är mycket kunnig inom det här området och brukar vara med på föreläsningarna tillsammans med CIRCA-gruppen