Lär dig mer om Glaukom

Glaukomföreningen i Östergötland bjuder i till informationsträff tisdagen den 6 november kl. 17:30 i Vuxenskolans lokaler i Norrköping Nya Rådstugugatan 11