Avslutning stavgång hösten 2018

Stavgångens sista träff samlade 14 deltagare. Efter avslutad runda blev det fika hos Sockerbagarna. Den 11 januari startar vi igen.