Hjärnkoll februari

Hjärnkoll februari

  • Hjärnkoll februari

Rapport från SPF Seniorerna Baltzars frågesport Hjärnkoll 2020-02-24

Februarimötet inleddes med att en reporter från MVT intervjuade och fotograferade arrangörer och deltagare och fick en inblick i en av vår förenings regelbundna aktiviteter.

Därefter vidtog på sedvanligt sätt två frågeomgångar med 16 frågor i varje. Fem lag kämpade för att komma på de rätta svaren under den minut som stod till förfogande och samtliga frågor blev rätt besvarade av minst ett lag. En enorm samlad kunskap alltså! Lena, Arne och Margareta G vann var sitt presentkort till månadsmöte.

Astrid