Månadsbrev november

2021-11-01

Hej alla!

Snart går vi in i november, som tyvärr brukar vara en grå och tråkig månad. Vi får hoppas på bättre utfall i år och glädjas åt att vi kan träffas och delta i aktiviteter. SPF Seniorerna Baltzar har som vanligt promenad, restaurangbesök och Hjärnkoll på programmet. Det är också möjligt att anmäla sig till ett studiebesök i katolska kyrkan i Motala den 25 november. Vi får veta mer om Franciskanermunkarnas liv i klostret. Anmälan görs till Britt-Marie Sahlén senast den 18.11.

Månadsmötets program om Beatles har tyvärr ändrats, då föredragshållaren fått förhinder pga sjukdom i familjen MEN programkommittén har lyckats engagera en god ersättare. Komikern, sångaren och historieberättaren Kaj Lärka ska få oss på gott humör.

Jag har under oktober varit på konferens tillsammans med distriktets alla ordföranden och fått information och inspiration. En viktig fråga var medlemsvård och nyrekrytering. Det är viktigt att ni återkopplar till styrelsen om det som är bra, dåligt eller skulle kunna utvecklas. Ni alla är också en viktig del i att vi får nya medlemmar genom att berätta om SPF Seniorerna för vänner och bekanta. Vi blir fler att trivas tillsammans med och du får en Sverigelott för ”besväret”.

Pensionsmyndigheten informerade om vilka som är berättigade till inkomstpensionstillägget, som vi nyligen fått beslut om. Tyvärr väldigt krångligt, men på hemsidan www.pensionsmyndigheten.se kan man läsa om detta och om bostadstillägg för pensionärer. I det senare fallet kan man missa tillägg om man inte meddelar förändringar ex om en av makarna flyttar till annat boende.

Även Östgötatrafiken informerade om förändringar och möjlighet till rabatter. Se på hemsidan www.ostgotatrafiken.se

Ha det gott!

Monika Torstensson, ordförande